Over je privacy

Als dienstverlener realiseert EasyPremie.nl zich dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. EasyPremie.nl draagt er derhalve zorg voor, dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgeslagen, behandeld en beveiligd worden. EasyPremie.nl houdt zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.