Dienstenwijzer

Op grond van de Wet op het Financieel toezicht verstrekken wij u voorafgaand aande totstandkoming van een financiële overeenkomst de onderstaande informatie.

Bedrijfsgegevens:
 
Naam AllCredit VOF  h.o.d.n. EasyPremie.nl
Kantooradres : Grote oost 41B, 1621 BR Hoorn
info@EasyPremie.nl

AFM nummer: 120201296
KvK nummer: 20161717

Aard van de dienstverlening: Execution only

Indien u via deze website een schadeverzekering afsluit is er geen sprake van een advies dat door ons is of wordt gegeven U maakt dus zelfstandig de keuze voor een bepaald product, dit heet execution only.

Klachten

Wij behartigen uw belangen natuurlijk zo goed mogelijk. Maar het kan zijn dat u niet tevreden bent. In dat geval horen wij dat graag en zullen we proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mocht uw als consument niet tevreden zijn met de behandeling van de klacht, dan kunt u de klacht indienen bij de directie. Wordt de klacht dan nog niet afdoende behandeld dat kunt u zich wenden tot
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900-3552248
Internet www.kifid.nl


Wijze waarop wij beloond worden.

Wij ontvangen van verzekeraars een beloning voor onze werkzaamheden in de vorm van een vast percentage provisie. Dit is inbegrepen in de premie die u betaalt. Wij berekenen daarom geen extra kosten voor onze diensten.

Wat verwachten wij van u ?

Wij gaan ervan uit dat u ons volledig en juist informeert. Dit is in uw eigen belang. Mochten wij achteraf constateren dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig is geweest, dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering of een eventuele schadeuitkering. Voor de gevolgen daarvan kunnen wij helaas geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Wilt u meer weten? Neem u dan contact met ons op: info@EasyPremie.nl