Over Easypremie.nl

Voordelig en gemakelijk

Easypremie.nl is een volledig online bemiddelaar

Easypremie.nl is een financieel dienstverlener die verzekeringen aanbiedt via internet. Dankzij verregaande automatisering kunt u bij Easypremie.nl zelf premies berekenen en  in vijf stappen online een verzekering afsluiten. Easypremie.nl maakt bewust geen gebruik van een callcenter en er komen geen adviseurs bij u thuis. Alle communicatie verloopt via e-mail of via de site. Dat scheelt flink in de kosten. Easypremie.nl kan daardoor een lagere premie bieden met een betere dekking dan gemiddeld wordt aangeboden.Easypremie.nl kent geen opzegtermijnen of looptijden. U zit dus nergens aan vast. 

24-Uurs schadeservice

Easypremie.nl neemt uw schademelding direct in behandeling. U meldt uw schade in uw persoonlijke Digitale Dossier. Na melding wordt er zo snel mogelijk telefonisch contact met u opgenomen door de schadebehandelaar die verdere afspraken met u maakt over afhandeling van de schade.  Als de gemelde schade binnen de dekking van uw verzekering valt, zal na schadevaststelling door onafhankelijke experts van erkende en gecertificeerde bureaus, het schadebedrag binnen 24 uur aan u worden overgemaakt. Snel, correct en probleemloos  Dat is immers waarvoor u premie betaalt.

U zit nergens aan vast

Wanneer u om welke reden dan ook uw verzekering bij ons wilt beëindigen, kunt u dat per direct doen. Onze verzekeringen kennen geen langlopende contracten en hebben ook geen opzegtermijn. Bij beëindiging wordt zelfs de eventueel door u vooruitbetaalde premie, waarvoor u dan geen dekking meer zou hebben, binnen 1 week aan u terug betaald. U betaalt alleen de dagen waarvooru verzekerd bent geweest.     

Een eigen digitaal dossier

Als klant van Easypremie.nl heeft een persoonlijk Digitaal Dossier. Overal , 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt u via dit dossier uw verzekeringen inzien, wijzigen of een nieuwe verzekering afsluiten. Vanzelfsprekend kunt u ook een schade melden. Onze 24-uurs Schadeservice staat voor u klaar waar dan ook ter wereld. Uiteraard bent u met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord de énige die toegang heeft tot uw Digitale Dossier. Onze beveiliging daarin voldoet aan de hoogste normen. Het Digitale Dossier bevat ook een handig overzicht van alle e-mail correspondentie en uw facturen. Kortom, u heeft altijd en overal uw verzekeringsgegevens overzichtelijk bij de hand